Vi er jo to personer som sammen utformer prosjektene i Snarterkaffenklar.

Men av og til dukker det opp individuelle prosjekter som det er greit å holde separat.

Så,  for å gjøre det enkelt i forhold til bestillinger og ryddighet,  har vi oppgitt aktuell e-mailadresse under hvert produkt  :-)